Co je tenis?

Tenis je míčová hra, kterou mohou provozovat všechny generace. Hrají ho malé děti i nejstarší hráči.

Tenis zvyšuje tělesnou kondici a zpevňuje konstrukci celého těla. Je však vhodné doplnit tenis ještě jinou sportovní aktivitou, jako jsou přitahování cviky či plaváním 

Je to individuální sport, vede k sebekázni a rozvíjí morálně volné vlastnosti jednotlivce. Navíc je to hra, při které se báječně bavíme.