Co je tenis?

Tenis je míčová hra, kterou mohou provozovat všechny generace. Hrají ho malé děti i nejstarší hráči.

Tenis zvyšuje tělěsnou kondici a zpevňuje celou tělesnou konstrukci. Je však vhodné doplit tenis ještě jinou sportovní aktivitou.

Je to individuální sport, vede k sebekázni a rozvíjí morálně volné vlastnosti jednotlivce. Navíc je to hra, při které se báječně bavíme.