Tréninky organizujeme ve dvou semestrech:

  • květen – říjen na otevřených dvorcích (letní)
  • listopad – duben v tenisové hale (zimní)

Tenisová škola neprobíhá v době školních prázdnin v červenci a srpnu a vánočních svátcích.

Tréninky organizujeme ve skupinách. Absence na tréninku se nenahrazuje. Při dlouhodobé nemoci nebo zranění náhrady jednotlivě řešíme. Požadavky na individuální tréninky se sjednávají přímo s trenéry. V letním semestru rozhoduje o hře podle počasí trenér. Při zrušení hodiny se trénink nahrazuje. Školné je třeba zaplatit do první hodiny tréninku na celé období, jinak je žák z tréninku vyřazen. Trenér je pro jednotlivé skupiny přidělen. Na dvorci nesmí být při tréninku rodiče přítomni. Hodina trvá 55 minut a 5 minut je na úpravu dvorce.

Ceník školného letního semestru 2018

Žáci ve skupině1 x týdně celkem 13 hodin2 x týdně, celkem 26 hodin
41.800 Kč3.500 Kč
32.300 Kč4.500 Kč
23.500 Kč6.900 Kč
16.800 Kč13.500 Kč

Počty žáků ve skupině určujeme podle přání nebo za souhlasu rodičů. Preferujeme však skupiny se čtyřmi žáky. Po zaplacení školného vzniká členům tenisové školy možnost používat tenisové dvorce bez jakýchkoliv dalších poplatků a přijít si zahrát se svým rodičem, pokud nejsou obsazeny dvorce běžnými členy klubu.

Přihlášky do školy příjímáme pro všechny věkové kategorie. Žáky od 5-ti let i dospělé zájemce po celý rok.

Kontaktní číslo: Walter Schiel – 608 964 294