Tréninky a ceník

Tréninky organizujeme ve dvou semestrech:

  • květen – říjen na otevřených dvorcích (letní)
  • listopad – duben v tenisové hale (zimní)

Tenisová škola neprobíhá v době školních prázdnin v červenci , srpnu a vánočních , či dalších státních svátcích. 

Tréninky organizujeme ve skupinách. Absence na tréninku se nenahrazuje. Při dlouhodobé nemoci nebo zranění náhrady jednotlivě řešíme. Požadavky na individuální tréninky se sjednávají přímo s trenéry. V letním semestru rozhoduje o hře podle počasí trenér. Při zrušení hodiny se trénink nahrazuje. Školné je třeba zaplatit do první hodiny tréninku na celé období, jinak je žák z tréninku vyřazen. Trenér je pro jednotlivé skupiny přidělen. Na dvorci nesmí být při tréninku rodiče přítomni. Hodina trvá 55 minut a 5 minut je na úpravu dvorce.

Ceník  školného halová sezóna 2022/23

Začínáme v úterý 1.11.2022 

Platby za tréninky posílejte na účet TŠ LTC Děčín : 

Číslo účtu TŠ LTC DĚČÍN

2701780352/2010

Variabilní symbol – 237

Zpráva pro příjemce : jméno dítěte (ne jméno rodiče)

 

Počet žáků ve skupině1 x týdně celkem 20 hodin
45.000Kč
36.700 Kč
210.000 Kč
120.000 Kč

Počty žáků ve skupině určujeme podle přání nebo za souhlasu rodičů. Preferujeme však skupiny se čtyřmi žáky. 

Přihlášky do školy příjímáme pro všechny věkové kategorie. Žáky od 5-ti let i dospělé zájemce po celý rok.

Kontaktní číslo: Walter Schiel – 608 964 294