Všechny tréninky začínají zítřkem t.j. pondělkem 3.9. ve stejných dnech a časech jako před prázdninami. Případné kolize se školním rozvrhem řešte přímo s trenéry. Těšíme se na Vás !