Z důvodu nařízení vlády ČR jsme byli nuceni uzavřít šatny.