Kdo má ještě nějaké věci ve skříňkách, spojte se se správcem.