Dospělí - celodenní3.200,- Kč
Dospělí - dopolední2.200,- Kč
Dorost do 18 let2.000,- Kč
Žactvo do 14 let1.500,- Kč
Děti z TŠ 12+ let1.000,- Kč
Licence trenérů7.000,- Kč
Pronájem skříňky na 1 sezónu200,- Kč

Úhradu členských poplatků můžete provést po otevření kurtů každé pondělí od 17 hodin u paní Marie Špánkové – tel.: 608 078 850; email: mariespankova@email.cz.